Styrelsen

Bostadsrättsföreningen Hinden

Ordförande

Helene Rinse

Sekreterare

Beatrice Carlson, Esplanaden 21B

Ledamot

Kian Höckert, Esplanaden 23A

Carolina Lindhe, Esplanaden 21B

Suppleant

Stefan Williamsson

 

Så kontaktar du styrelsen:

Ordförande Helene Rinse, telefon: 070-422 27 73
E-post: info@brfhinden.se
Kontakta styrelsen