Nyckelbeställning

Till varje lägenhet hör tre nycklar vilka även går till postfacket i trapphuset, till samtliga källardörrar och till källsorteringsrummet på baksidan av Esplanaden 25, (Frötunagatan).

Om du som medlem önskar yttrerligare nyckel till din lägenhet kan beställa en sådan via föreningen. Maila info@brfhinden.se, ange lägenhetsnummer, nyckelnummer (nyckelnumret är det nummer som finns angivet på ena sidan av din nyckel, numret består av 4-6 siffror) samt dina kontaktuppgifter (mail/telefon). Du kommer att få besked om när och var du kan lösa ut din nyckel.

Vid en lägenhetsförsäljning ska den avflyttande medlemmen kunna uppvisa samtliga lägenhetsnycklar. Om någon nyckel saknar får medlemmen bekosta nya lås till lägenheten och postfacket.

Här hittar du mer information om ditt lås, t ex hur du använder serviceläge