Fastighetsskötsel

Föreningen har en fastighetsskötare vars uppgift är att underhålla och vårda våra fastigheter invändigt och utvändigt.  Det är även han som städar och ser till att det är rent och snyggt i fastigheternas gemensamma utrymmen. Reparationer i lägenheterna skall dock genomföras och bekostas av respektive bostadsrättsinnehavare. Har du frågor om detta så är du välkommen att kontakta styrelsen för anvisningar och råd.

Har du upptäckt ett fel eller problem i föreningens gemensamma utrymmen kan du göra en felanmälan här.