Vanliga frågor och svar

Hemförsäkring

Du behöver inget extra bostadsrättstillägg till din hemförsäkring. Det täcks av föreningens försäkring

Försäljning

När en bostadsrättsinnehavare/medlem skall sälja sin bostadsrätt eller överlåter den till någon annan genom arv, bodelning eller liknande transaktion, skall styrelsen kontaktas. En överlåtelsehandling skall undertecknas av berörda parter och ett exemplar av handlingen skall lämnas till styrelsen.

Innan en överlåtelse kan ske skall styrelsen godkänna den nya bostadsrättsinnehavaren.

Åtgärder vid utelåsning

Om du blir utelåst skall låssmed tillkallas i första hand. Du kan få hjälp med låsöppning om någon styrelseledamot finns tillgänglig och om Du har låst i läge ”klockan 10”. Lämna gärna en reservnyckel till någon granne eller bekant för att undvika onödiga problem eller kostnader.

Köksfläkt

Det är tillåtet att montera en köksfläkt ansluten till köksventilen. Varje lägenhet har nämligen en egen ventilationskanal i köket. Monteringen skall godkännas av skorstensfejarmästare.

Grovsopor

Grovsopor hanteras inte av föreningen. Du får själv själv ta dina grovsopor till exempelvis Görla återvinningscentral

Källsortering

På baksidan av Esplanaden 25, (Frötunagatan) har Du möjlighet att lämna tidningar, papper, glas, plåt, batterier m.m. för återvinning. Du kommer in i utrymmet med din lägenhetsnyckel.

Uteplats/Grill

Du får som medlem fritt disponera uteplatsen på gården med tillhörande grill. Först till kvarn gäller. Mycket nöje!

Reklam

Genom att byta ut den vita plastknappen på postboxen mot den röda slipper du reklam som posten delar ut. Detta betyder att du fortfarande kommer att få adresserad reklam och reklam som delas ut av andra företag än posten.

Slutligen – Några trivselregler

Störande verksamhet får inte förekomma mellan klockan 23.00 och 07.00. Om du tänker på dina grannar och tar hänsyn, bemöts du på samma sätt.

  • Knyt ihop soppåsarna innan du slänger dem.
  • Att piska mattor på balkongen är inte tillåtet.
  • Endast el-grill är tillåtet att använda på balkongen.
  • Du får inte röka i trapphusen eller i våra gemensamma utrymmen. Du som röker eller snusar – släng inte fimpar eller prillor omkring dig!

Parabolantenner, markiser eller andra föremål får inte sättas upp på fasaden utan tillstånd av styrelsen.