Historik och fakta

Historia

Byggmästare Karl Johansson från Uppsala uppförde åt Bostadsrättsföreningen Hinden två bostadshus i tre våningar, (Esplanaden 23A och B samt 25A och B), och en envånings affärsbyggnad avsedd som mjölk-, speceri- och charkuteriaffär. Fastigheterna var klara för inflyttning i augusti respektive december 1945.

Kostnaden för byggnader, tomt och lagfart uppgick till 771.500 kr.

Byggmästare Karl Johansson uppförde ytterligare ett bostadshus i tre våningar åt föreningen, (Esplanaden 21A och B). Inflyttning i de färdigställda lägenheterna ägde rum i april 1948. Kostnaden för denna byggnad uppgick till 392.000 kr.

Den totala kostnaden för tomtmark, nybyggnationer och lagfart uppgick till 1.163.500 kronor.

Fakta om Bostadsrättsföreningen Hinden

Lägenheterna i föreningen är fördelade enligt följande:
Enkelrum med kokskåp: 9 st
1 rum och kök: 14 st
2 rum och kök: 28 st
3 rum och kök:  4 st
4 rum och kök:  4 st
TOTALT: 59 st

Den totala bostadsytan i föreningen är ca 2.936 m2. Tomtytan i kvarteret Hinden 1 är ca  4.640 m2 .

Föreningens fastigheter är i gott skick och har under de senaste åren genomgått omfattande renoveringar. Bland dessa kan nämnas att under 1998 och 1999 utfördes stambyte i fastigheterna. Detta innebar att alla vattenlednings- och avloppsrör ovanför källargolven byttes ut. I samband med detta arbete installerades också varmvattencirkulation, vilket innebär att varmvattnet kommer nästan direkt oavsett på vilket våningsplan man bor. Vid arbetet renoverades dessutom alla badrum.

Under 2003 och 2004 lät föreningen byta ut alla elledningar med kringutrustning i samtliga lägenheter och allmänna utrymmen.

Utbyte av balkongfronter färdigställdes 2007. Samma år genomfördes en teknisk besiktning av föreningens fastigheter vilken ligger till grund för vår långsiktiga underhållsplan.

2008 byttes samtliga lägenhetsdörrar till säkerhetsdörrar och ett nytt låssystem infördes.

18 parkeringsplatser med eluttag iordningställdes på gården. Belysningsstolpar sattes upp på innergården för att öka tryggheten och trivseln. Pollare sattes upp för att förhindra genomfartstrafik på gården. Fastigheten energideklarerades och resultatet finns anslaget i respektive trapphus..

2009 utfördes fönsterrenovering genom utbyte av ytterbågar och balkongdörrarnas ytterblad till fönsterbågar och dörrblad i vit aluminium samt montage av ett extra fönsterglas på samtliga innerbågar. Ett nytt sopförråd byggdes i anslutning till pizzerian.

2010 renoverades samtliga skorstenar och rökkanaler.

2012 installerades fiberkabel med ett lokalt nätverk till samtliga lägenheter och lokaler. I avgiften ingår ett grundutbud. Medlemmarna kan själva teckna bredband och bredbandstelefoni.

2013 Alla tvättstugor och torkrum totalrenoverade med nya maskiner

2018 Värmepanna byttes ut till en ny effektivare som kommer att sänka våra uppvärmningskostnader