Avgifter

Medlemsavgift

Månadsavgiften betalas i förskott och skall ha kommit föreningen tillhanda senast den sista vardagen i månaden. Inbetalning skall ske via de avier som skickas ut varje kvartal av SBC. Du kan även logga in och hämta dina avier via sbc:s kundportal. Behöver du hjälp med dina avier kontaktar du SBC. Om du inte vill ha pappersfaktura finns flera andra betalningssätt att välja mellan, t ex autogiro. Instruktioner hur du ansluter dig till det hittar du här.

I avgiften ingår vatten, värme och kabel-tv. Du betalar även en preliminär avgift för hushållsel. Elen avläses och stäms av mot den preliminära debiteringen vilket både kan ge en återbetalning eller en slutdebitering. Avläsningen sker en gång per år.

Elavgift

Föreningen har en huvudmätare för den totala elförbrukningen. Varje lägenhet har en undermätare som avläses en gång om året i december. Den preliminära avgiften är beräknad på lägenhetsytan. Avstämning och justering görs vid årsskiftet. Genom egna undermätare slipper Du energibolagets fasta kostnader och föreningen kan förhandla fram ett mycket förmånligt pris till medlemmarna.

Överlåtelseavgift

Vid försäljning av en bostadsrättslägenhet tar föreningen ut en överlåtelseavgift av köparen. Överlåtelseavgiften får uppgå till 2,5 % av basbeloppet. Basbeloppet för 2020 är 47300 kr

Pantsättningsavgift

Belånas din lägenhet tar föreningen ut pantsättningsavgift som uppgår till 1% av basbeloppet. Basbeloppet för 2020 är 47300 kr