Andrahandsuthyrning

Styrelsens samtycke krävs för andrahandsuthyrning 

Som huvudregel krävs styrelsens samtycke om du vill hyra ut i andrahand. För att styrelsen skall kunna godkänna en ansöka om andrahandsuthyrning krävs att vi får vetskap om vem som ska bo i föreningen och under vilken tidsperiod.

Det finns inga specialregler för släktingar eller närstående. Om exempelvis en förälder hyr ut sin lägenhet till sitt barn (eller låter barnet bo kostnadsfritt i lägenheten) räknas det som en andrahandsupplåtelse om föräldern själv inte bor i lägenheten.

Godkända skäl för andrahandsuthyrning

Utgångspunkten i ett godtagbart skäl för att upplåta en lägenhet i andra hand är om bostadsrättshavaren under en tid inte avser använda lägenheten men har ett rimligt behov av att behålla den.

Exempel på godkända skäl är:

  • studier på annan ort
  • anställning på annan ort
  • provsamboende,
  • längre utlandsvistelse,
  • vård av anhörig
  • intagen på långvård
  • bereda en närstående en bostad.

Det finns inte något krav på planerat återvändande till lägenheten. Den som förvärvat en lägenhet i spekulativt syfte anses dock inte ha skäl att få upplåta lägenheten i andra hand.


 Avgift för andrahandsuthyrning

Föreningen tar i enlighet med stadgarna ut en årlig avgift som är 10% av aktuellt basbelopp. Hyrs lägenheten ut del av år så är månadskostnaden således 1/12-del av årsavgiften. Basbeloppet 2020 är 47 300 kronor. Det ger en avgift på 473:-/månad.

Otillåten andrahandsupplåtelse

Om bostadsrättshavaren upplåter sin lägenhet utan styrelsens eller hyresnämndens tillstånd föreligger en otillåten andrahandsupplåtelse, vilket kan leda till förverkande av bostadsrätten. Även upplåtelse efter att tillstånd löpt ut räknas som en otillåten andrahandsupplåtelse.

Glöm inte att det är du som medlem som är ansvarig för din hyresgästs uppförande och skötsel av vår gemensamma egendom.

Ansök om andrahandsuhyrning genom att fylla i blanketten “Ansökan andrahandsupplåtelse bostadsrätt” som du hittar här (logga in med exempelvis mobilt bankid). Lämna ifylld blankett tillsammans med eventuella intyg i Brf Hindens postfack i 21A. Du får svar via mail.